Blog

Kolik stojí tvorba e-shopu v roce 2024?

Thumbnail 6.png

Cena tvorby e-shopu je variabilní a komplexní položka, která závisí na mnoha různých faktorech. Na začátku cesty k otevření vlastního e-shopu se často setkáváme s otázkou: Kolik vlastně budu muset investovat? Je pochopitelné, že naši klienti chtějí mít předem jasnou představu o finančních nákladech spojených s vytvořením svého online obchodu. Nicméně určení přesných nákladů na startu může být složité. Tvorba e-shopu je dynamický proces plný variabil a aktualizací, které mohou projekt ovlivnit. E-commerce řešení se stávají stále důležitějšími ve světě digitálního obchodování a mohou zásadně změnit způsob, jakým firmy přistupují k prodeji svých produktů a služeb. Rádi vám tedy poskytneme podrobné informace a pomůžeme vám udělat správné rozhodnutí o vašem budoucím e-shopu.

Možnosti e-shopů na míru

Pronájem e-shopového řešení

Pronájem e-shopového řešení, často označovaný jako SaaS (Software as a Service), představuje atraktivní možnost pro začínající podnikatele nebo malé firmy, které chtějí rychle a s minimálními počátečními náklady vstoupit na trh e-commerce.

Tato volba nabízí využití předem připravených šablon a nástrojů, které umožňují snadné nastavení a správu online obchodu. Uživatelé platí pravidelné měsíční poplatky, které obvykle zahrnují hosting, údržbu a zabezpečení e-shopu. Tato možnost je ideální pro ty, kteří hledají rychlé řešení bez potřeby hlubokých technických znalostí. Výhodou je také flexibilita, neboť služby lze kdykoliv upgradovat nebo naopak omezit podle aktuálních potřeb a finanční situace podniku. 

Na druhou stranu, pronájem e-shopu může přinést omezení v personalizaci a rozšiřitelnosti, což může být pro některé podniky nevýhodou.

Tvorba e-shopu na míru

Tvorba e-shopu na míru je vhodná pro střední a velké firmy nebo pro ty, kteří mají specifické požadavky na funkcionalitu a design svého online obchodu. Tato možnost znamená spolupráci s týmem vývojářů a designérů, kteří vytvoří e-shop přesně podle vašich představ a potřeb

Výhodou je neomezená personalizace ve vzhledu i funkcích, což umožňuje plně adaptovat obchod k specifickému podnikatelskému modelu a cílové skupině. Vývoj e-shopu na míru rovněž přináší lepší možnosti integrace s existujícími systémy a databázemi a nabízí vysokou úroveň zabezpečení. Nicméně, je třeba počítat s vyššími počátečními investicemi a delší dobou vývoje ve srovnání s pronájmem SaaS řešení. Přestože náklady jsou vyšší, dlouhodobě se může jednat o efektivní investici, která podpoří růst a rozvoj vašeho podnikání.

code-2558220_1280.jpg

Kolik stojí tvorba e-shopu na míru?

Cena jednoduchého e-shopu se může pohybovat od 80 000 Kč do 150 000 Kč - Pokročilé e-shopové řešení na míru od 150 000 Kč až po 500 000 Kč - Komplexní e-shop na míru dle vašich požadavků od 500 000 Kč až po 2 000 000 Kč.

Náklady na vytvoření e-shopu se odvíjí od řady faktorů včetně jeho rozsahu, designové složitosti, specifických technologií využitých během vývoje a obtížnosti implementovaných funkcí. K dalším určujícím prvkům patří množství integrovaných externích služeb, nutnost propojení s jinými systémy, požadavky na bezpečnost a frekvence nezbytných aktualizací a údržby po spuštění e-shopu do provozu.

Velikost e-shopu

Základní e-shop

Přizpůsobené řešení určené pro malé podniky nebo nové podnikatele, kteří se snaží založit online přítomnost a rozšířit své obchodní aktivity do virtuálního světa. Ideální pro ty, kteří hledají jednoduchý způsob, jak prezentovat a prodávat své produkty online. Standardní e-shop obvykle nabízí základní funkcionality jako:

 • prezentaci produktů
 • vytváření uživatelských profilů
 • nákupní košík
 • možnosti online plateb. 

Jeho design je často minimalistický, s omezeným počtem funkcí, což zjednodušuje jak nastavení, tak každodenní správu obchodu. Přestože může být základní e-shop jednodušší a méně nákladný v porovnání s pokročilými řešeními, je důležité mít na paměti, že i takovéto platformy mohou účinně sloužit k růstu vaší značky a zvyšování prodejů.

Základní e-shop navíc může poskytnout solidní základ pro budoucí rozšíření a vylepšení, jakmile vaše podnikání začne růst a vyvíjet se. V této fázi je klíčové udržovat web aktuální a přístupný, aby se maximalizoval jeho potenciál a zajišťovala neustálá atraktivita pro stávající a nové zákazníky.

Pokročilý e-shop

Tato možnost je vhodná pro středně velké až velké firmy, které potřebují rozšířené funkce a větší flexibilitu ve svém e-shopu. Pokročilý e-shop může obsahovat například:

 • možnosti personalizace
 • integrace s dalšími systémy (např. CRM, ERP)
 • různé platební metody
 • rozšířené možnosti administrace a reportingu
 • dynamické ceníky
 • B2B zónu
 • optimalizaci pro vyhledávače

Investice do pokročilého e-shopu přináší společnostem nejen větší kontrolu nad jejich online prostředím, ale také umožňuje lepší segmentaci a cílení zákazníků, což vede k efektivnějšímu marketingu a zvýšení prodeje. S takto širokým spektrem funkcí mohou firmy snadno přizpůsobit svůj e-shop specifickým potřebám svého trhu a zákazníků.

Komplexní e-shop

Navrženo pro větší organizace nebo subjekty s náročnými požadavky na jejich online obchod, které vyžadují úplně přizpůsobitelné a rozšiřitelné řešení. Rozšířený e-shop může obsahovat vlastnosti jako je:

 • možnost spravovat více obchodů z jediného rozhraní
 • začlenění sofistikovaných CRM systémů pro efektivní řízení vztahů se zákazníky
 • pokročilé možnosti pro personalizaci a automatizaci procesů
 • bezpečnostní opatření a podpora pro správu rozsáhlých objemů dat a počtu transakcí

Tento typ řešení obvykle vyžaduje přístup na míru a je spojen s vyššími investicemi, avšak nabízí maximální možnosti pro expanzi a vývoj vaší firmy. Výběr komplexního e-shopového řešení představuje strategickou investici, která umožňuje firmám nejen reagovat na současné tržní výzvy, ale také se proaktivně připravit na budoucí trendy a změny v chování zákazníků. S touto vysokou úrovní přizpůsobení a škálovatelnosti mohou organizace snadno implementovat inovativní obchodní modely, rozšiřovat své působení na nové trhy a vytvářet hlubší vztahy se svými zákazníky. Přestože počáteční investice může být větší, dlouhodobé výhody a návratnost investic činí pokročilé e-shopové řešení moudrým rozhodnutím pro ty, kteří se chtějí v digitálním prostoru skutečně odlišit a prosperovat.

computer-5078696_1920.jpg

Na co nesmíte zapomenout

Návrh UI & UX designu

Klíčovým aspektem při tvorbě e-shopu, kromě jeho technického zázemí, je vytvoření efektivního a esteticky přitažlivého UX a UI. To umožňuje předem rozdělit celý e-shop na jednotlivé sekce a důkladně naplánovat jejich vizuální a funkční uspořádání. Práce na designu a uživatelském rozhraní je zásadní pro zajištění intuitivní navigace a plynulého zákaznického zážitku. Úpravy a změny ve fázi grafického návrhu jsou obvykle méně náročné a finančně výhodnější ve srovnání se změnami provedenými po spuštění celého e-shopu.

Mobilní aplikace

Při tvorbě e-shopu je nezbytné nezapomenout na jeho optimalizaci pro mobilní zařízení. V dnešní době roste počet nákupů provedených prostřednictvím mobilních aplikací, což znamená, že váš online obchod musí být plně přístupný a funkční i na těchto zařízeních. Mobilní optimalizace zahrnuje nejen přizpůsobení rozložení stránky a velikosti textu, ale také zajištění rychlého načítání stránek a snadné navigace.

Aktualizace a údržba

Vývoj a spuštění e-shopu je jen začátek cesty. Pro mnoho klientů může být překvapivé zjistit, že e-shop, ať už jednoduchý nebo složitý, potřebuje pravidelnou údržbu a aktualizace. To je způsobeno různými faktory, jako jsou změny v aktuálních trendech, nové bezpečnostní hrozby nebo jednoduše potřeba online obchod vylepšit.

Závěr

Vytvoření e-shopu je klíčovým krokem pro každého, kdo chce proniknout do světa online obchodování. Jak jsme viděli, náklady a požadavky na tvorbu e-shopu mohou výrazně variovat v závislosti na vašich konkrétních potřebách, velikosti podniku a cílech, které chcete dosáhnout. Ať už se rozhodnete pro pronájem SaaS řešení nebo vývoj e-shopu na míru, je důležité pochopit všechny aspekty, které mohou ovlivnit jak počáteční náklady, tak i dlouhodobý úspěch vašeho online obchodu.

Nezapomínejte, že tvorba e-shopu není jednorázová akce, ale spíše neustálý proces vylepšování a adaptace na měnící se tržní podmínky a potřeby zákazníků. Klíčové aspekty jako design, mobilní optimalizace a pravidelná údržba hrají zásadní roli v úspěšnosti a konkurenceschopnosti vašeho e-shopu.

Věříme, že s pravými nástroji, odborným poradenstvím a jasnou vizí můžete vybudovat e-shop, který nejenže splní vaše podnikatelské cíle, ale stane se také oblíbeným místem pro vaše zákazníky. Jste připraveni začít? Naše tým je zde, aby vám pomohl na každém kroku cesty k úspěšnému online podnikání.

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás

Další články