Blog

Kolik stojí vývoj mobilní aplikace v roce 2024?

cost.webp

Cena vývoje mobilní aplikace je složitým a proměnlivým faktorem, který závisí na řadě různých aspektů. Během úvodních schůzek ohledně tvorby mobilní aplikace se často setkáváme s otázkou: Jaký bude celkový rozpočet projektu? Chápeme, že klienti chtějí předem znát jasné finanční rámce pro svůj nadcházející projekt. Avšak stanovit přesné náklady hned na startu je často komplikované. Vývoj aplikace je proměnlivý a nikdy nekončící proces, což dokazují pravidelné aktualizace těch nejpopulárnějších aplikací. Mobilní aplikace nyní vzkvétají více než kdykoliv předtím a stávají se nezbytnými nástroji pro marketing, inovativními automačními řešeními, nebo i službami, jež mohou ovlivnit miliony uživatelů. V tak dynamickém světě je náročné se zorientovat. Rádi vám proto pomůžeme, abyste měli jasný přehled a mohli se rozhodovat na základě relevantních informací.

Typy vývoje mobilní aplikace

Nativní vývoj

Při nativním vývoji se vyvíjí odděleně pro jednotlivé operační systémy. To znamená, že pro každý systém - jako je Android nebo iOS - je vytvořena samostatná aplikace. Tento přístup využívá původní balíčky a programovací jazyky daného operačního systému, jako je například Swift pro iOS nebo Kotlin pro Android. Díky tomu nabízí nativní aplikace výborný výkon, optimální využití hardwarových vlastností zařízení a velmi malou velikost aplikace po instalaci. 

Nativní vývoj ovšem přináší i své výzvy. Vyžaduje větší investice času a zdrojů, protože je potřeba vyvíjet, testovat a aktualizovat aplikace pro každý operační systém zvlášť. To může znamenat vyšší náklady ve srovnání s multiplatformním vývojem.

Nicméně pokud hledáte aplikaci s vysokým výkonem, která je plně optimalizovaná pro konkrétní platformu a nabízí uživatelům prvotřídní zážitek, nativní vývoj je tou nejlepší volbou, kterou vždy rádi doporučujeme.

Multiplatformní vývoj

Multiplatformní vývoj nabízí řešení pro tvorbu jedné aplikace, která bude fungovat na více platformách. Je tak možné psát kód pouze jednou a spouštět ho na zařízeních s operačním systémem Android i iOS. Vhodné nástroje pro tento přístup jsou např. Flutter nebo React Native. Nejlepší volbou je však Kotlin Multiplatform, který umožňuje sdílet logickou vrstvu mezi nativní Android a iOS aplikací. Díky tomu zachováme výhody nativního vývoje a zároveň snížíme časovou náročnost. 

Klíčovou výhodou multiplatformních aplikací je úspora času a nákladů na vývoj. Nicméně může být výzvou dosáhnout plné optimalizace a výkonu, který nabízí nativní aplikace. Multiplatformní technologie nemohou vždy plně využít všechny specifické funkce a možnosti, které nabízejí konkrétní mobilní platformy, což může vést k problémům s výkonem, omezení některých funkcích nebo odlišném vzhledu a chování aplikace na různých zařízeních.

Je tedy důležité zvážit, zda rychlost a úspora nákladů převažují nad potřebou výkonu a specifických funkcí. Pro některé projekty může být multiplatformní vývoj ideálním řešením, zatímco jiné mohou vyžadovat specializovaný nativní přístup pro dosažení nejlepších výsledků.

2-01.jpg

Kolik stojí vývoj mobilní aplikace?

Cena jednoduché mobilní aplikace se může pohybovat od 60 000 Kč do 120 000 Kč - Komplexnější mobilní aplikace na míru od 120 000 Kč až po 2 000 000 Kč.

Náklady na mobilní aplikaci ovlivňují faktory jako její rozsah, složitost UI designu, konkrétní technologie použité při vývoji a náročnost zvolených funkcionalit. Dalšími faktory může být počet integrovaných třetích stran, potřeba synchronizace s externími systémy, nároky na zabezpečení a pravidelnost aktualizací a údržby po uvedení aplikace do produkčního prostředí.

Velikost aplikace

MVP (Minimum Viable Product)

Při vývoji mobilní aplikace je často doporučeno začít s vytvořením MVP, neboli "Minimum Viable Product" nebo v překladu "Minimálně Životaschopný Produkt". MVP je základní verze aplikace, která obsahuje pouze nejdůležitější funkce potřebné k ověření podnikatelského nápadu a k získání zpětné vazby od uživatelů. Mezi hlavní přínosy vývoje MVP patří:

  • Rychlý Start: Místo toho, abyste trávili měsíce či dokonce roky vývojem komplexní aplikace, můžete začít s jednodušší verzí a rychleji ji uvést na trh.
  • Ověření nápadu: MVP vám umožní testovat váš podnikatelský nápad na skutečném trhu a ověřit, zda pro váš produkt existuje zájem.
  • Zpětná vazba od uživatelů: Můžete získat cennou zpětnou vazbu od skutečných uživatelů, což vám může pomoci vylepšit produkt a naplánovat další funkce.
  • Optimalizace nákladů: Není potřeba investovat velkou sumu do produktu, o kterém nevíte, jak bude přijat. Můžete minimalizovat rizika tím, že nejprve vytvoříte základní verzi produktu.

Základní aplikace

Jde o základní řešení s minimem funkcí a omezeným počtem obrazovek. Pracuje s daty, která jsou pevně zakódována přímo v aplikaci. Pracuje se bez integrace nástrojů a knihoven třetích stran. K takové aplikaci dokonce ani není nutné tvořit backend nebo API. Jednoduše řečeno, je to rychlá cesta ke vstupu do mobilního světa. Jednoduchá aplikace je ideální pro projekty s omezeným rozpočtem nebo pro start-upy, které si přejí co nejrychleji vstoupit na trh. Navíc, s ohledem na absenci backendu a API, je údržba a aktualizace aplikace snazší a méně náročná. Pro ty, kdo hledají rychlý start v mobilním světě bez potřeby velkých investic, je toto ideální řešení. 

Pokročilá aplikace

Sofistikovaný produkt, který nabízí širší spektrum funkcí a více interaktivních obrazovek. V takové aplikaci najdete data, která se dynamicky aktualizují a mohou být integrována s různými externími zdroji nebo službami třetích stran. Tento typ aplikací často vyžaduje robustní backend a API pro správnou synchronizaci a fungování všech prvků. Pokročilá aplikace může také zahrnovat složitější algoritmy, personalizaci pro uživatele a možnosti napojení na dalším systémy či aplikace. Díky svým komplexním funkcím a integracím je taková aplikace ideální pro střední až velké podniky nebo pro projekty, které vyžadují širokou škálu funkcí a složitějsí UI design.

Komplexní aplikace

Toto řešení je na vrcholu spektra mobilních aplikací a nabízí rozsáhlé funkce, složité interaktivní obrazovky a hlubokou integraci s externími systémy. Data v takové aplikaci mohou být také propojena s různými databázemi, cloudovými službami a nástroji třetích stran. Kromě robustního backendu a API, komplexní aplikace často obsahuje pokročilé bezpečnostní protokoly, AI algoritmy, rozšířenou realitu, chatboty nebo další sofistikované technologie. Ve zkratce je to váš špičkový digitální nástroj, designovaný tak, aby pokryl všechny vaše potřeby a poskytl uživatelům nejlepší možný zážitek. Vzhledem ke své hloubce a šířce je ideální pro velké firmy, technologické start-upy nebo pro ty projekty, které cílí na masový trh s vysokými nároky na kvalitu a funkčnost.

3-01.jpg

Na co nesmíte zapomenout

Vývoj backendu

Při vývoji mobilní aplikace nesmíme zapomenout na klíčový význam backendu, který je základem pro správné fungování a výkon aplikace. Backend umožňuje aplikaci komunikovat s databázemi, spravovat uživatelské účty a provádět další komplexní operace.

Návrh UI & UX designu

Kromě technického zázemí je důležitá také příprava designu, nezbytná pro vytvoření přitažlivého a intuitivního uživatelského rozhraní. Je to ideální možnost celou aplikaci nejdříve rozložit na části a předem navrhnout jejich vzhled. Úpravy grafické návrhu jsou vždy jednodušší, než úpravy hotové aplikace.

Aktualizace a údržba

Vývoj a vydání aplikace je jen začátek cesty. Pro mnoho klientů může být překvapivé zjistit, že aplikace, ať už jednoduchá nebo složitá, potřebuje pravidelnou údržbu a aktualizace. To je způsobeno různými faktory, jako jsou změny v operačních systémech, nové bezpečnostní hrozby nebo jednoduše potřeba aplikaci vylepšit.

Závěr

Rozhodnutí vytvořit mobilní aplikaci často není jednoduché a vyžaduje hloubkové zamyšlení nad mnoha aspekty, od finančního rozpočtu po technické specifikace. Jak ukazuje naše analýza, cena vývoje může být ovlivněna mnoha faktory, včetně zvoleného přístupu k vývoji, složitosti aplikace a dalších potřebných technologických řešení. Ať už se rozhodnete pro jednoduchou nebo komplexní aplikaci, důležité je mít jasnou představu o svých cílech, rozpočtu a požadavcích na funkčnost. Máte-li v úmyslu vydat se na cestu mobilního vývoje, je nezbytné získat co nejvíce informací a konzultovat se s odborníky v oboru. Důkladné plánování a pochopení klíčových aspektů vývoje vám umožní nejen optimalizovat náklady, ale také dosáhnout kýženého výsledku a úspěšně se prosadit na trhu.

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás

Další články