API

API, což je zkratka pro "Application Programming Interface" (rozhraní pro programování aplikací), je sada pravidel a definic, která umožňuje dvěma softwarovým aplikacím komunikovat mezi sebou. Můžete si API představit jako prostředníka, který přijímá požadavky a, pokud je to možné, vrací odpovědi.

Proč je API důležité?

V dnešní digitalizované éře je většina služeb založena na vzájemně propojených aplikacích. Aby mohly tyto aplikace spolu hladce komunikovat, potřebují jasné instrukce a způsob, jak sdílet data a funkce. Zde přichází ke slovu API.

Příklady v praxi

Jedním z běžných příkladů je online nákup. Když nakupujete na e-shopu a chcete zaplatit kartou, e-shop využije API platební brány k zpracování vaší platby. E-shop pošle požadavek prostřednictvím API platebního systému, který ověří údaje karty, provede platbu a poté vrátí odpověď, zda byla transakce úspěšná či nikoli.

Typy API

Existuje několik různých typů API, včetně:

  • Webové API: Umožňuje interakci mezi webovými servery a klienty.
  • Operační systémy API: Umožňuje aplikacím využívat funkce operačního systému.
  • Databázové API: Umožňuje komunikaci mezi aplikací a databázovými systémy.

 

API hrají klíčovou roli v dnešním technologickém světě, protože umožňují různým aplikacím sdílet funkce a data. Díky nim můžeme využívat mnoho integrací a automatizací, které nám zjednodušují život a umožňují hladký chod moderních digitálních služeb.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás