HTTP

Když načítáte webovou stránku, stahujete e-mail nebo sdílíte fotku na sociální síti, spoléháte na jednu základní technologii, která umožňuje všechny tyto interakce: HTTP. Co je to však HTTP a proč je tak zásadní pro fungování internetu?

Co je HTTP?

HTTP znamená Hypertext Transfer Protocol (Hypertextový přenosový protokol). Je to protokol, který umožňuje komunikaci mezi webovými prohlížeči (jako je Chrome nebo Firefox) a webovými servery. V podstatě je to sada pravidel a standardů, která definuje, jak jsou data přenášena a přijímána na internetu.

Jak HTTP funguje?

Když zadáte adresu webové stránky do prohlížeče, váš prohlížeč odešle HTTP požadavek na webový server, na kterém je tato stránka hostována. Server poté odpoví zpět s HTTP odpovědí, která obvykle obsahuje obsah webové stránky, který chcete zobrazit. Tento proces se nazývá "HTTP žádost a odpověď".

Základní komponenty HTTP

  • Metody: Existuje několik různých typů HTTP požadavků, z nichž nejznámější jsou GET (pro načítání dat) a POST (pro odesílání dat). Tyto metody určují, jaký druh akce chcete provést s daným zdrojem.
  • Stavové kódy: Když server odpoví na HTTP požadavek, vrátí stavový kód, který rychle informuje prohlížeč o výsledku požadavku. Například kód 200 znamená "OK", zatímco 404 znamená "Not Found" (stránka nenalezena).
  • Hlavičky: Toto jsou dodatečné informace posílané společně s HTTP požadavky a odpověďmi, které mohou obsahovat různé metainformace, jako je typ obsahu nebo datum vypršení platnosti.

 

HTTP je nezbytným protokolem, který napájí internet, jak jej známe. Umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi prohlížeči a servery, což vede k tomu, že informace a zdroje jsou snadno dostupné z každého koutu světa. Ačkoliv většina uživatelů s tímto protokolem přímo neinteraguje, bez HTTP by moderní web, jak jej známe, jednoduše neexistoval.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás