LDAP

Znáte tradiční adresář, kde hledáte kontaktní informace o lidech nebo organizacích? V digitálním světě existuje podobný nástroj, ale mnohem sofistikovanější a určený pro velké množství informací. Jmenuje se LDAP.

Co je LDAP?

LDAP je zkratka pro "Lightweight Directory Access Protocol". Jedná se o protokol, který mnoho aplikací a služeb používá k vyhledávání a správě informací v digitálním adresáři. LDAP je způsob, jakým mohou počítačové systémy komunikovat s adresářovými službami a získávat z nich informace.

Jak LDAP funguje?

Digitální adresáře v LDAP, často nazývané "LDAP servery" nebo "LDAP adresáře", obsahují hierarchické struktury dat, jako jsou informace o uživatelích, skupinách, zařízeních a dalších objektech. Když aplikace potřebuje informace, např. ověření identity uživatele, pošle dotaz do LDAP serveru.

Klíčové vlastnosti LDAP:

  1. Hierarchická struktura: Data jsou organizována do stromové struktury, což usnadňuje organizaci a vyhledávání.
  2. Flexibilita: LDAP může obsahovat různé typy dat a je navržen tak, aby byl snadno rozšiřitelný pro různé potřeby.
  3. Zabezpečení: Má zabudované funkce pro zabezpečení, včetně ověřování, šifrování a řízení přístupu.
  4. Optimalizovaný pro čtení: LDAP je optimalizován pro časté čtení a vyhledávání dat, což je běžné u adresářových služeb.

Kde najdete LDAP v praxi?

  1. Ověřování a autorizace: Mnoho organizací používá LDAP k ověření totožnosti svých uživatelů a k určení jejich přístupových práv.
  2. E-mailové servery: Pro vyhledání e-mailových adres nebo ověření uživatelů.
  3. Telefonní adresáře: V podnicích pro ukládání a vyhledávání kontaktních informací.
  4. Konfigurační databáze: Pro centralizované uložení nastavení a konfiguračních informací.

 

LDAP je silným a flexibilním nástrojem, který se stal základem mnoha IT infrastrukturních služeb. Ať už jde o ověření uživatelů, vyhledávání e-mailových adres nebo řízení přístupu k souborům, LDAP je tam, aby zajistil organizovaný a bezpečný přístup k potřebným informacím.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás