MVC

Mnoho softwarových aplikací, zejména těch, které pracují s uživatelským rozhraním, je postaveno na základech architektonických vzorů. Jeden z nejpopulárnějších a nejdéle používaných vzorů je MVC, což je zkratka pro Model-View-Controller (česky Model-Zobrazení-Kontrolér). Co toto rozdělení znamená a jak nám pomáhá vytvářet kvalitní software?

Co je to MVC?

MVC je architektonický vzor, který rozděluje aplikaci do tří propojených komponent:

  1. Model: Reprezentuje data a logiku aplikace. Zahrnuje databáze, struktury dat, třídy a funkce, které manipulují s těmito daty.
  2. Zobrazení (View): Reprezentuje uživatelské rozhraní - to, co uživatel vidí a s čím interaguje. Může zahrnovat tlačítka, menu, formuláře atd.
  3. Kontrolér (Controller): Přijímá vstupy od uživatele a instruuje model a zobrazení, jak reagovat na tyto vstupy.

Jak to funguje?

Představme si jednoduchý příklad online obchodu:

  • Model obsahuje informace o produktech, jejich cenách, dostupnosti atd.
  • Zobrazení ukazuje tyto produkty v podobě webové stránky s obrázky, popisy a tlačítky pro nákup.
  • Kontrolér zprostředkovává akce uživatele, např. když uživatel klikne na tlačítko "koupit", kontrolér zpracuje tuto akci a požádá model o aktualizaci informací o dostupnosti produktu.

Výhody použití MVC

  1. Oddělení zájmů: Každá komponenta má jasně definovanou roli. To usnadňuje údržbu a rozšíření aplikace.
  2. Znovupoužitelnost: Komponenty mohou být snadno znovu použity v různých částech aplikace nebo dokonce v jiných aplikacích.
  3. Flexibilita: Změny v jedné části neovlivní ostatní části, což usnadňuje aktualizace a testování.

 

MVC je osvědčeným architektonickým vzorem, který je oblíbený pro svou modularitu, znovupoužitelnost a oddělení zájmů. Pomáhá vývojářům vytvářet čistý, udržitelný a snadno rozšiřitelný kód, a je základem mnoha moderních webových a desktopových aplikací.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás