Quality Assurance

Stále více společností spoléhá na software pro svůj provoz, je kvalita softwaru klíčová. Zde vstupuje do hry Quality Assurance (QA) - disciplína zaměřená na zajištění, že software splňuje požadované standardy a je bez chyb. Co to ale znamená v praxi?

Co je Quality Assurance?

Quality Assurance, často zkracovaná jako QA, je proces, jehož cílem je zajištění, že produkt nebo služba splňuje specifikované požadavky a dosahuje požadovaného standardu. V kontextu softwarového vývoje zahrnuje QA aktivity, které se zaměřují na prevenci chyb a problémů v softwaru před jeho spuštěním nebo dodáním.

Jak QA funguje?

Definice standardů: QA začíná definováním standardů a požadavků, které software musí splňovat. Tyto standardy mohou být založeny na interních postupech společnosti, průmyslových normách nebo požadavcích zákazníka.

Revize a kontrola: Během vývoje softwaru provádí QA týmy pravidelné kontroly a revize kódu a dokumentace, aby zajistily, že vše odpovídá definovaným standardům.

Testování: Jedním z nejdůležitějších aspektů QA je testování softwaru. To může zahrnovat manuální testování, automatické testování nebo kombinaci obou. Testování odhaluje chyby, nedostatky nebo problémy, které mohou ovlivnit uživatelský zážitek nebo funkčnost aplikace.

Zpětná vazba a zlepšení: Na základě výsledků testování a revizí se software upravuje a vylepšuje, aby splňoval požadavky na kvalitu.

Význam QA

QA je nezbytnou součástí softwarového vývoje. Správně provedené QA:

  • Zvyšuje důvěru zákazníka: Když je software bez chyb a funguje podle očekávání, zákazníci mají větší důvěru ve společnost a její produkty.
  • Snížení nákladů: Prevence chyb je obvykle mnohem levnější než jejich následné řešení po dodání produktu.
  • Zajištění konkurenceschopnosti: Vysoká kvalita softwaru může být konkurenční výhodou na trhu.

 

QA je klíčovým prvkem v cyklu vývoje softwaru, který se neustále vyvíjí s rostoucími potřebami a očekáváními trhu. Jde o systematický a promyšlený přístup k dosažení vysoké kvality produktů a služeb, což je v dnešní době nezbytné pro úspěch na trhu.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás