REST

Pokud jste se někdy zabývali vývojem webových aplikací nebo API, pravděpodobně jste narazili na termín "REST" či "RESTful". Ale co to vlastně znamená a proč je tak populární v oblasti webových služeb?

Co je REST?

REST, což je zkratka pro Representational State Transfer, je architektonický styl pro návrh sítových aplikací. Byl definován Royem Fieldingem v jeho doktorské dizertaci v roce 2000. REST není technologie nebo protokol; je to soubor architektonických principů, na kterých lze stavět webové služby.

Klíčové principy RESTu

Stavová bezkontextovost: Každý požadavek od klienta na server musí obsahovat všechny informace, které jsou potřebné k jeho zpracování. Server by neměl spoléhat na kontext uložený mezi požadavky.

Využití standardních HTTP metod: RESTful služby využívají standardní HTTP metody, jako je GET (čtení), POST (vytvoření), PUT (aktualizace) a DELETE (smazání).

Komunikace prostřednictvím reprezentací: Klient komunikuje s serverem prostřednictvím reprezentací zdrojů (např. formáty jako XML, JSON).

Bezestavovost: V REST architektuře je každý požadavek izolovaný; informace od jednoho požadavku nejsou sdíleny s dalším.

Klient-server architektura: REST odděluje uživatelské rozhraní od datového skladu. To zvyšuje škálovatelnost systému a umožňuje nezávislý vývoj obou částí.

Výhody RESTu

  • Škálovatelnost: Díky své klient-server architektuře je REST dobře škálovatelný.
  • Nezávislost na platformě: RESTful služby mohou být konzumovány různými klienty bez ohledu na technologii, kterou používají.
  • Jednoduchost: REST využívá standardní metody a protokoly, což usnadňuje implementaci a integraci.

 

REST se stal v posledních letech dominantním stylem pro návrh webových API díky své jednoduchosti, škálovatelnosti a efektivitě. Ačkoli existují i jiné přístupy k vytváření webových služeb, REST zůstává jedním z nejoblíbenějších díky svým robustním a osvědčeným principům.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás