Virtual Machine

V době rychlého technologického vývoje a neustálého hledání efektivity v IT se termín "Virtual Machine" (VM) často objevuje jako klíčová součást mnoha moderních technologických řešení. Ale co to přesně je a jaký je jeho význam?

Co je Virtual Machine?

Virtual Machine, česky virtuální stroj, je softwarová emulace fyzického počítače. Funguje na základě existujícího hardware, ale je schopen simulovat vlastní hardware, což umožňuje spouštět více operačních systémů paralelně na jediném fyzickém počítači.

Jak Virtual Machine funguje?

Aby mohl VM fungovat, potřebuje "hypervisor". Hypervisor je software, který odděluje operační systém hostitele od virtuálních operačních systémů a řídí distribuci zdrojů hardwaru mezi VM. Existují dva typy hypervisorů:

  1. Typ 1 (bare-metal): Běží přímo na fyzickém hardwaru hostitelského počítače. Příkladem je Microsoft Hyper-V, VMware vSphere/ESXi.
  2. Typ 2 (hosted): Běží na konvenčním operačním systému hostitele, stejně jako jakýkoli jiný software. Příkladem je VMware Workstation, Oracle VirtualBox.

Proč používat Virtual Machines?

  • Izolace: VM izoluje aplikace a operační systémy od sebe, což zajišťuje bezpečnost a zvyšuje stabilitu.
  • Efektivita: Umožňuje maximální využití hardwarových zdrojů, což vede k úsporám energie a nákladů.
  • Testování a vývoj: VM poskytuje ideální prostředí pro testování nových aplikací nebo operačních systémů bez rizika poškození stávajícího systému.
  • Snadná migrace: Virtuální stroje mohou být snadno přesunuty, zkopírovány nebo klonovány na jiné fyzické stroje.

 

Virtuální stroje se staly klíčovým nástrojem pro moderní datová centra a IT infrastrukturu. Umožňují flexibilitu, účinnost a izolaci, což vede k vyšší produktivitě a sníženým nákladům. Pro mnoho organizací a jednotlivců je VM nezbytností, která jim umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti a zabezpečení v digitálním věku.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás