Waterfall vývoj

V oblasti vývoje software existuje mnoho metodologií a postupů, které definují, jak by měl být software navržen, vyvinut a dodán. Jednou z nejstarších a nejznámějších metodologií je Waterfall (v překladu vodopád). Co to ale vlastně znamená a jak tento model funguje?

Co je to Waterfall vývoj?

Waterfall model, známý také jako vodopádný model, je lineární a sekvenční přístup k vývoji software, kde je každá fáze projektu dokončena před tím, než může začít další fáze.

Základní fáze Waterfall modelu:

 1. Analýza požadavků: V této fázi se definují a dokumentují veškeré požadavky na software.
 2. Návrh: Zde se vypracuje podrobný návrh řešení na základě požadavků.
 3. Implementace: V této fázi se skutečně začíná s programováním a vytvářením software.
 4. Testování: Po dokončení implementace se software testuje, aby se zjistily a opravily případné chyby.
 5. Dodání: Po úspěšném testování je software připraven k dodání zákazníkovi.
 6. Údržba: Po dodání může být třeba software aktualizovat nebo opravovat.

Výhody Waterfall vývoje:

 • Strukturovanost: Díky jasně definovaným fázím je proces snadno pochopitelný.
 • Dokumentace: V každé fázi se vytváří podrobná dokumentace, což může být užitečné pro budoucí reference.
 • Jasné míle: Každá fáze má jasně definované výstupy a cíle.

Nevýhody Waterfall vývoje:

 • Neflexibilita: Jakmile je fáze dokončena, je těžké se k ní vrátit a udělat změny.
 • Vysoké riziko: Pokud se vyskytnou problémy v pozdějších fázích, mohou způsobit značné zpoždění a náklady.
 • Potřeba kompletní specifikace: Projekt nemůže začít, dokud nejsou všechny požadavky plně definovány.

 

Waterfall vývoj je tradiční přístup k vývoji software, který má své výhody i nevýhody. Ačkoliv je v dnešní době často nahrazen agilními metodologiemi, které nabízejí více flexibility, v některých kontextech a organizacích může být Waterfall stále vhodným řešením.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás