XAML

Pokud se někdy setkáte s vývojem aplikací pro platformu .NET, pravděpodobně narazíte na pojem XAML. XAML, což je zkratka pro "eXtensible Application Markup Language", je klíčovým jazykem používaným pro definici uživatelských rozhraní v některých Microsoftových technologiích. Ale co přesně XAML je, a jak se využívá?

Co je to XAML?

XAML je deklarativní jazyk značek, který umožňuje vývojářům definovat a řídit uživatelské rozhraní aplikací. XAML byl původně vytvořen pro Windows Presentation Foundation (WPF), ale od té doby byl začleněn do několika dalších Microsoftových technologií, včetně Windows Runtime (WinRT) a Xamarin.Forms.

Vlastnosti XAML:

  1. Deklarativní syntaxe: Vývojáři mohou jednoduše popsat vzhled a chování uživatelského rozhraní pomocí značek, podobně jako se to dělá v HTML pro webové stránky.
  2. Oddělení logiky a designu: Díky XAML mohou designéři a vývojáři pracovat nezávisle na sobě. Zatímco designéři se mohou zaměřit na vzhled aplikace pomocí XAML, vývojáři mohou pracovat na logice aplikace v jazycích, jako je C# nebo VB.NET.
  3. Integrace s .NET: XAML je těsně integrován s platformou .NET, což znamená, že vývojáři mohou snadno vytvářet bohaté aplikace s pokročilými funkcemi.
  4. Podpora pro data binding: XAML má vyspělou podporu pro data binding, což umožňuje snadnou synchronizaci mezi datovými zdroji a uživatelským rozhraním.

Jak se XAML využívá?

Vývojáři mohou vytvářet grafické rozhraní aplikací tím, že popíšou prvky (např. tlačítka, seznamy, textová pole) a jejich vlastnosti (např. barvy, rozložení, animace) v souborech XAML. Tyto soubory pak mohou být kompilovány do spustitelných aplikací spolu s logikou aplikace napsanou v programovacích jazycích, jako je C#.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás