Zeplin

Spolupráce mezi designery a vývojáři je klíčová. Komunikační mezery mezi těmito dvěma obory mohou vést k nejasnostem, zpožděním a neefektivnímu postupu. Zde přichází na řadu nástroj s názvem Zeplin.

Co je Zeplin?

Zeplin je kolaborativní platforma, která se zaměřuje na přemostění mezery mezi designery a vývojáři. Jedná se o nástroj, který umožňuje designérům přesně specifikovat své návrhy a vývojářům snadno přístup k těmto specifikacím, aby mohli efektivněji kódovat.

Klíčové vlastnosti Zeplinu

  1. Automatické extrahování informací: Když designéři nahrávají své návrhy do Zeplinu, platforma automaticky extrahuje barvy, písma, rozměry a další detaily, které mohou vývojáři potřebovat.
  2. Integrace s nástroji pro design: Zeplin je kompatibilní s populárními designovými nástroji jako Sketch, Figma, Adobe XD a dalšími.
  3. Komentáře a spolupráce: Umožňuje týmům komunikovat přímo v rámci platformy, čímž zvyšuje jasnost a snižuje nedorozumění.
  4. Vestavěné průvodce pro kódování: Pro vývojáře může Zeplin automaticky generovat fragmenty kódu v různých jazycích a technologiích na základě návrhů.

Význam pro týmy a projekty

Zeplin slouží jako centrální místo pro všechny designové zdroje a specifikace. Umožňuje rychlý přístup k aktuálním verzi designu, což zvyšuje produktivitu a eliminuje potřebu neustálého dotazování designérů na detaily návrhu.

Závěr

Zeplin je můstkem mezi světem designu a vývoje. Jeho cílem je zjednodušit a urychlit proces transformace designů na funkční kód, zatímco zároveň posiluje spolupráci a komunikaci v týmech. V dnešní době, kdy je čas často klíčovým faktorem, může Zeplin významně přispět k úspěchu projektu tím, že minimalizuje bariéry mezi designem a vývojem.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás