Zero Trust Security

Zero Trust Security je bezpečnostní strategie založená na myšlence, že organizace by neměly automaticky věřit ničemu, co je uvnitř či vně jejich perimetrů. Místo toho by měla ověřovat vše, co se pokouší získat přístup k jejím systémům, než je k nim přístup povolen.

Klíčové principy Zero Trust Security

  1. Nikdy automaticky nevěřte: Nezáleží na tom, zda je uživatel nebo systém uvnitř či vně sítě; vše musí být ověřeno.
  2. Neustálé ověřování: Každý požadavek na přístup je kontrolován na základě sady bezpečnostních pravidel, a to bez ohledu na to, zda byl dříve povolen.
  3. Princip minimálních oprávnění: Uživatelům a aplikacím by měl být udělen pouze minimální nezbytný přístup k zdrojům.

Význam Zero Trust v dnešním světě

V minulosti bylo běžné spoléhat se na bezpečnostní model založený na obraně perimetru, kde se vše uvnitř perimetru považovalo za důvěryhodné. Avšak s nárůstem mobilních zařízení, cloudových služeb a stále sofistikovanějších kybernetických hrozeb, tento tradiční přístup již nestačí.

Zero Trust Security nabízí řešení těchto výzev tím, že předpokládá, že hrozby mohou existovat jak uvnitř, tak vně tradičního bezpečnostního perimetru. Tímto způsobem ZTS poskytuje větší flexibilitu a zabezpečení v dynamickém a proměnlivém digitálním prostředí.

 

Koncept Zero Trust Security představuje revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti, která je odpovědí na stále rostoucí a proměnlivé hrozby. Místo spoléhání na tradiční obranné metody nabízí nový pohled na zabezpečení, kde "důvěra" již není automaticky předpokládána. V dnešní době, kdy je digitální bezpečnost kritická pro organizace všeho druhu, je Zero Trust Security nezbytnou součástí moderního bezpečnostního postupu.

Další pojmy

Co umíme?

Profesionální digitální řešení

ss

Plánujete vývoj mobilní nebo webové aplikace?

Kontaktujte nás